Huisregels

HUISREGELS

 • Men stemt bij binnenkomst van het terrein automatisch in met het huisreglement van stichting Summer Kick-Off;
 • Men dient de instructies van vrijwilligers en beveiligers altijd op te volgen;
 • Bij binnenkomst is het tonen van een geldig legitimatiebewijs/paspoort/rijbewijs verplicht. Het niet bij hebben van een geldig legitimatiebewijs/paspoort/rijbewijs kan leiden tot weigering van de toegang tot het terrein;
 • Zelf meegebrachte alcohol is NIET toegestaan, zowel overdag als ’s avonds!
 • Op vrijdag 5 juli 2019 geldt een toegangsleeftijd vanaf 16 jaar. Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel kan om een legitimatiebewijs worden gevraagd;
 • Op zaterdag 6 juli 2019 geldt een toegangsleeftijd vanaf 14 jaar. Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel kan om een legitimatiebewijs worden gevraagd;
 • Voorkom rijden met meer dan het toegestane alcoholpromillage;
 • Personen die agressief of ongepast gedrag vertonen worden van het terrein verwijderd;
 • Bij vernielingen wordt de desbetreffende persoon van het terrein verwijderd, en de schade op deze persoon verhaald;
 • Het bij hebben of gebruiken van wapens is ten strengste verboden;
 • Het nuttigen/verhandelen/in bezit hebben van verdovende middelen is ten strengste verboden;
 • Bij het overtreden van de regels worden de sancties opgesteld door het bestuur;
 • Het bestuur heeft het recht ten aller tijden dit reglement, ook daar waar geen melding van staat, aan te passen;
 • Bij het betreden van dit terrein stemt u er automatisch mee in dat uw (eventuele aanwezige) tas gecontroleerd wordt op verboden spullen;
 • Onder andere voor uw en onze veiligheid, worden er tijdens dit evenement camera- en video-opnames gemaakt. Als u het evenemententerrein betreedt, stemt u er automatisch mee in dat u gefilmd kan worden;
 • Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet door gaan van een of meer acts kunnen kaarten niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden.
 • Bij constatering van onrechtmatigheden (zoals valse kaartjes, fraude met polsbandje, poging over de hekken klimmen) wordt de toegang ontzegd en aangifte gedaan bij de politie.
 • Problemen of vragen over je polsbandje? (Stuk, te strak of anders) Op het terrein: meld je bij het personeel bij de ingang. Buiten het terrein: meld je bij de kassa. Niet doen: zonder bandje of zelf een stuk bandje repareren en door de in/uitgang gaan. Dit wordt gezien als fraude.
 • Bij het betreden van het festivalterrein wordt er gefouilleerd. Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden.
 • Polsbandjes dienen gedurende het gehele bezoek aan Summer Kick-Off om de pols te worden gedragen. Op het festivalterrein kan door security gevraagd worden het bandje te tonen.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel.
 • Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van de voorstellingen zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 • Tijdens Summer Kick-Off (Beachparty, Beachtoernooi, DJ Contest) kunnen foto’s of opnames gemaakt worden ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden (waaronder social media), e.d. Door het kopen van een kaartje/het betreden van het festivalterrein, geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken.
 • Summer Kick-Off aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, diefstal en eventueel (lichamelijk) letsel. Tevens willen wij benadrukken dat er professionele geluidsapparatuur aanwezig is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor enige geleden gehoorbeschadiging.
 • In geval van overmacht door afzegging van een artiest zal er getracht worden een waardige vervanger te realiseren. Als compensatie van de gemaakte kosten door de bezoeker zoals bonnen en tickets, zal restituie van de gemaakte kosten ten allen tijde uitgesloten zijn.
 • Wanneer door onvoorziene omstandigheden het festival geen doorgang kan vinden, waarbij men moet denken aan extreme weersomstandigheden, ziekte, uitbraken en het onbruikbaar worden van het festivalterrein, kan de organisatie van Summer Kick-Off hier op geen enkele wijze voor aansprakelijk worden gesteld en volgt er geen restituie van de gemaakte kosten aan de bezoeker.
 • In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie en/of beveiliging over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. Bij het niet naleven van onze huisregels kunnen wij je de toegang tot het evenement weigeren of ontzeggen zonder restitutie van je entreebewijs. Mocht je de toegang ontzegd worden, dien je het terrein per direct te verlaten.